Norrköping Tillsammans

Partners


Norrköping Kommun

Norrköpings Kommun värnar om sina invånare och vill skapa en bra och positiv miljö. Samarbetet med Norrköping Tillsammans är ett samarbete för ett vackrare och tryggare Norrköping.


Assyriska IF

Assyriska IF utsågs till årets idrottsförening i Norrköping 2016 och har stått för ett enastående ansvarstagande i Norrköping. Assyriska är en av initiativtagarna till Norrköping Tillsammans och brinner för integrationsfrågor.


IF SYlvia

Idrottsföreningen Sylvia grundades redan 1922 och har genom åren skördat stora framgångar på fotbollsplanen. Genom åren har Sylvia bidragit till en stark ungdomsverksamhet främst i sitt upptagningsområde Marielund. IF Sylvia är en av initiativtagarna till Norrköping Tillsammans.


Stiftelsen goodsport foundation

Goodsport är en allmännyttig, partipolitiskt obunden och icke-vinstdrivande stiftelse som verkar för integration genom idrott för unga. Goodsport driver sportsliga samhällsprojekt som syftar till att motverka fördomar och utanförskap. I samarbete med Norrköping Tillsammans driver stiftelsen Nattfotboll Norrköping


Länsförsäkringar Östgöta

Länsförsäkringar Östgöta värnar om hållbarhet i vårt samhälle. Sedan 2015 stödjer de vår Nattfotbolls-verksamhet som bidragit till miljoner i samhällsekonomiska besparingar.


JWK redovisning & skatterådgivning

JWK är en modern redovisningsbyrå med tjänster inom redovisning, lönehantering, skatterådgivning, affärsjuridik, bolagstjänster och kapitalanskaffning med mera och riktar sig i första hand till ägarledda fåmansbolag. JWK värnar om ett tryggare samhälle och ser till Norrköping Tillsammans räkenskaper följer god redovisningssed.

Östergötlandsfotbollsförbund.png

Östergötlands fotbollsförbund

Östergötlands Fotbollförbund (Östergötlands FF) är ett av de 24 distriktsförbunden under Svenska Fotbollförbundet. Östergötlands FF administrerar de lägre serierna för seniorer och ungdomsserierna i Östergötland.

ÖstergötlandsIdrottsförbund.jpg

Östergötlands idrottsförbund

Östergötlands Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Östergötland med uppdrag att stödja, företräda och leda distriktets idrott.

SISU.png

SISU Idrottsutbildarna

SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund som arbetar med bildning och utbildning inom idrotten. SISU Idrottsutbildarna består av studieförbundet, förlaget SISU Idrottsböcker, Idrottsfolkhögskolan Bosön och Riksidrottsmuseet i Stockholm. Tillsammans bidrar dessa delar som utgör SISU Idrottsutbildarna till stöd och utveckling inom svensk idrott.

Norrköping+Skola.jpg

Norrköpings skola

Norrköpings Skola är öppen för alla och står för nyfikenhet, nytänkande och närhet. Den erbjuder bredd, valfrihet och kontinuitet för alla åldrar. Norrköpings Skola vill göra skillnad och skapa möjligheter.

Hyresgastforeningen-logo.png

Hyresgästföreningen

Hyresgästföreningen består av över en halv miljon medlemmar som tillsammans arbetar för att alla hyresgäster ska bo bra och driver bostadsfrågor i både stort och smått - allt från omfattande lagförändringar till den lilla lekplatsen på gården som behöver rustas upp.

LiU.png

Linköpings universitet

Linköpings universitet, LiU, bedriver världsledande, gränsöverskridande forskning inom bland annat material, IT och hörsel. I samma anda erbjuder universitetet ett stort antal innovativa utbildningar, inte minst många professionsutbildningar för till exempel läkare, lärare, civilekonomer och civilingenjörer.
Eeligt internationella rankningar är LiU bland de främsta universiteten i världen.

Unitalent.png

Unitalent

Unitalent stärker företag, organisationer och offentlig sektor med talanger från universitetet genom tidsbestämda och skräddarsydda konsultuppdrag.

adidas.jpg

ADIDAS

HNAB.jpg

Hyresbostäder

Hyresbostäder är Norrköpings största bostadsföretag, med ca 9 800 lägenheter och drygt 300 lokaler.

Optiker Persson.png