Norrköping Tillsammans
janita-sumeiko-529471-unsplash.jpg

Nattfotbollen

Nattfotboll.jpg

NATTFOTBOLLEN

 

OM NATTFOTBOLLEN

Projektet Nattfotboll drivs lokalt, som organiserad spontanidrott med lokalt förankrade ledare, i området där alla ungdomar mellan 13-25 år är välkomna utan att behöva anmäla sig eller registrera sig. Vi som arrangörer arbetar för att nå och integrera deltagare från olika kulturer och religioner till Nattfotbollen.

Ett gäng glada, energiska och förväntansfulla ungdomar samlas i Hagahallen (Marielund) varje fredag och Hagebyhallen (Hageby) varje lördagskväll mellan kl. 19:00-24:00, med undantag av några veckor med sommaruppehåll, för att spela spontanfotboll tillsammans.

Deltagarna är barn/ungdomar i Norrköping från olika kulturer och religioner och nyckelorden är ”respekt” och ”allas lika värde”. Tillsammans med våra ledare har vi nått ut till dessa barn/ungdomar som lärt sig att respektera varandra och alltid hjälpa sin medmänniska vid behov, både på och utanför planen. 

Vi ser idag att utanförskapet skapar stora problem att ta sig ut i arbetslivet för främst ungdomar som växer upp i socioekonomiska stadsdelar. Dessa ungdomar är i stort behov av någon sorts sysselsättning - oavsett vad det handlar om. Vikten av att öka medvetenheten om ens egen förmåga är stor för att i ett andra skede bygga upp sunda värderingar.

Projektet och dess utvärdering visar att samverkan med olika samhällsaktörer i området där Nattfotboll startat är mycket viktig. I projektet samverkar myndigheter, organisationer och företag på olika sätt för att Nattfotbollen i området ska leda till förändring i problemområdet. Utifrån en gemensam lägesbild av området bildades en referensgrupp med representanter från samverkanspartner men också andra organisationer som utifrån behov kan stödja, tillföra och utveckla Nattfotbollen i området.

Syftet med projektet Nattfotbollen är att:

•         Skapa en bättre sammanhållning bland ungdomar i närområdet.

•         Minska kriminalitet.

•         Utbilda ledare och skapa goda förebilder för yngre deltagare.

•         Knyta ihop Nattfotbollsledare till kommun för att verka som goda krafter i närområdet.

•         Verka för att integrera dessa ungdomar in i arbetslivet som steg två.

•         Öka idrottande bland unga mellan 13 och 25 år.

ANSVARIG LEDARE
sargon akcan | Kontakt

tider

freDAG 21:00 - 24:00
LörDAG 19:00 - 24:00

plats
Hagahallen(fre)

Hagebyhallen(LÖR)


rapporter

 

BILDER

 

SAGT om Nattfotbollen

Jag är stolt och glad över att vi tillsammans lyckas hitta alternativa, sunda mötesplatser för våra ungdomar
— Alexander Östlund, Nationell Projektledare Nattfotbollen för stiftelsen Goodsport
Det är tryggt att veta att man har nånstans att vara på varje lördag kväll. Jag har lärt känna många nya personer via nattfotbollen.
— Ahmed, deltagare i Nattfotbollen
Nattfotbollen har visat prov på lång hållbarhet och en stark påverkan på samhället. Vi är stolta att kunna stödja ett sådant initiativ.
— Tommy Eklöf, Hållbarhetsansvarig Länsförsäkringar östgöta
 

Samarbetspartners