Norrköping Tillsammans
marion-michele-330691-unsplash.jpg

Läs & Räkna

Läs & Räkna 21-9.png

BOLLIS - LÄS & RÄKNA

 

OM LÄS & RÄKNA

En viktig förutsättning för att få ett arbete och komma in i det svenska samhället på ett bra sätt är att lyckas väl i skolan och att genomföra en gymnasieutbildning. Då gäller det att tidigt lära sig det svenska språket för att kunna läsa och tillgodogöra sig kurslitteraturen. Men nästan lika viktigt är att lära sig att räkna från grunden. I andra och tredje klass när barnen är 8-10 år grundläggs kunskaperna i läsning och räkning. Många barn i de socioekonomiskt svaga områdena i Norrköping, såsom exempelvis Hageby, har föräldrar som inte behärskar svenska språket. Därför har de svårt att hjälpa sina barn med läxor och skolarbete. Detta blir än tydligare om man bor i en mindre lägenhet tillsammans med flera syskon. Läs och räkna med Bollis strävar efter att ge alla barn i klass 2 och 3 stöd och hjälp så att de tidigt kan lära sig att läsa och räkna.

Från november och fram till påsklovet arbetar ett tiotal utvalda lärarkandidater från Linköpings Universitet Campus Norrköping som handledare för barnen på Söderportskolan i Hageby. Arbetet sker två gånger per vecka i grupper om 2-6 elever som tillsammans med en handledare både går igenom dagens läxor samt tränar läsning och räkning med hjälp av, för barnen utvalda, stimulerande böcker och pedagogiska spel. Arbetet sker på fritidshemmen. De barn som inte går på ”frita” samlas i Assyriska IF:s klubbhus bara en kort gångväg från skolan. Där serveras mellanmål, i allmänhet i form av frukt. All verksamhet förutsätter anmälan från föräldrar och är helt kostnadsfri.

I handledargruppen finns, förutom lärarstudenterna, också några unga fotbollsspelare från den lokala klubben som saknar arbete. De behärskar barnens hemspråk och garanterar att verksamheten sker under välordnade former. Flera av dessa har rekryterats av Norrköpings skolor för att bli elevassistenter. På så sätt bidrar verksamheten till viktig praktik både för lärarstudenter och för arbetslösa ungdomar.

Förhoppningen är att barnen uppskattar den lugna och starkt organiserade studiemiljön i Läs och räkna med Bollis och tar med sig arbetssättet in i klassen och på så sätt kan vara goda exempel för andra elever.

Totalt deltar mer än 100 barn från klass 2 och 3 i Söderportskolan i ”Läs och räkna med Bollis”. Hösten 2018 är avsikten att också starta ”Läs och räkna med Bollis” i andra socioekonomiskt svaga områden i Norrköping. Målet är att 2020 ha full verksamhet i alla de fyra utvalda områden.

ANSVARIG LEDARE
PELLE HOLMKontakt

tider
tIS & tORS | 14:30 - 16:30

plats
aSSYRISKA fÖRENINGEN


Informationsblankett

 

BILDER

 

SAGT om LÄS & RÄKNA

.
.
.
 

Samarbetspartners