Norrköping Tillsammans
marion-michele-330691-unsplash.jpg

Läs & Räkna

Läs & Räkna 21-9.png

BOLLIS - LÄS & RÄKNA

 

OM LÄS & RÄKNA

LÄS & RÄKNA MED BOLLIS – KLASS 2 OCH 3

En viktig förutsättning för att få ett arbete och komma in i det svenska samhället på ett bra sätt är att lyckas väl i skolan och att genomföra en gymnasieutbildning. Då gäller det att tidigt lära sig det svenska språket för att kunna läsa och tillgodogöra sig kurslitteraturen. Men nästan lika viktigt är att lära sig att räkna från grunden. I andra och tredje klass när barnen är 8-10 år grundläggs kunskaperna i läsning och räkning. Många barn i de socioekonomiskt svaga områdena i Norrköping, såsom exempelvis Hageby, har föräldrar som inte behärskar svenska språket. Därför har de svårt att hjälpa sina barn med läxor och skolarbete. Detta blir än tydligare om man bor i en mindre lägenhet tillsammans med flera syskon. Läs och räkna med Bollis strävar efter att ge alla barn i klass 2 och 3 stöd och hjälp så att de tidigt kan lära sig att läsa och räkna.

Från november och fram till påsklovet arbetar cirka tio väl utvalda lärarkandidater från Linköpings Universitet Campus Norrköping som handledare för barnen på Söderportskolan i Hageby. Arbetet sker två gånger per vecka i grupper om 2-6 elever som tillsammans med en handledare både går igenom veckoläxan och arbetar med handledarnas på universitetet utvecklade arbetsblad. Dessutom tränar barnen läsning och räkning med hjälp av, för barnen utvalda och inköpta stimulerande böcker och pedagogiska spel.

Deltagare är de barn som inte går på ”fritan”. De samlas i Assyriska IF:s klubbhus bara en kort gångväg från skolan. Där serveras mellanmål, i allmänhet i form av frukt. All verksamhet förutsätter anmälan från föräldrar och är helt kostnadsfri.

I handledargruppen finns, förutom lärarstudenterna, också några unga fotbollsspelare från den lokala klubben som saknar arbete. De behärskar barnens hemspråk och garanterar att verksamheten sker under välordnade former. Flera av dessa har rekryterats av Norrköpings skolor för att bli elevassistenter. På så sätt bidrar verksamheten till viktig praktik både för lärarstudenter och för arbetslösa ungdomar.

Förhoppningen är att barnen uppskattar den lugna och starkt organiserade studiemiljön i Läs och räkna med Bollis och tar med sig arbetssättet in i klassen och på så sätt kan vara goda exempel för andra elever.

Verksamheten har bedrivits sedan 2016 och successivt utvecklats. Vi har tillsammans med skolledningen funnit att de barn som går på skolans Fritidshem inte bör delta i vår aktivitet och fokuserar nu på de barn som inte har plats på ”fritan”. Vår erfarenhet är att hälften av barnen anmäler sig och deltar i verksamheten. Många då och då. Andra kommer varje gång. Vi räknar med att cirka 50 barn från klass 2 och 3 i Söderportskolan deltar i ”Läs och räkna med Bollis”.

Hösten 2019 är avsikten att också starta ”Läs och räkna med Bollis” i ytterligare ett socioekonomiskt svagt område i Norrköping; Navestad eller Marielund. Hösten 2020 kommer vi att starta Läs och räkna med Bollis också i det andra området, förutsatt att vi kan rekrytera tillräckligt många kvalificerade handledare från lärarlinjerna på LiU.

ANSVARIG LEDARE
PELLE HOLMKontakt

tider
tIS & tORS | 14:30 - 16:30

plats
aSSYRISKA fÖRENINGEN


Informationsblankett

 

BILDER

 

SAGT om LÄS & RÄKNA

.
.
.
 

Samarbetspartners