Norrköping Tillsammans
gem-lauris-rk-384958-unsplash.jpg

Bollis Lek & Spel

Bollis.jpeg

BOLLIS - LEK & SPEL

 

OM BOLLIS - LEK & SPEL

BOLLIS - lek och spel är ett CSR-projekt som startades av Pelle Holm 2014 och bedrevs till hösten 2017 av IF Sylvia och Assyriska IF i samarbete med Folkparksskolan, Matteusskolan, Vittra, Söderporten och Kunskapsljuset.

Projektet vill genom lek och spel förbättra ungdomars sociala och språkliga kompetens samt medverka till integration i svenska samhället i bostadsområden som saknar organiserad barn och ungdomsfotboll.

Under läsåret 2017/18 har Bollis – Lek och spel tagit en paus.

BOLLIS - lek & spel har som mål att:
•         Aktivera barn- och ungdomar fysiskt på fritiden
•         Skapa förståelse för gruppdynamik
•         Få förståelse för regler och arbetsformer
•         Stimulera en ömsesidig respekt mellan ledare/lärare och barn/ungdomar
•         Stimulera kamratskap mellan ungdomar från olika kulturer
•         Bidra ekonomiskt med fotbollsutrustning till barnen
•         Ge möjlighet att fortsätta spela fotboll i föreningar
•         Skapa ambassadörer i barnens skolor och i den egna klassen

BOLLIS - lek & spel arbetar med barnrättsperspektivet i fokus:
•         Barnens lika värde
•         Barnens bästa
•         Barnens rätt till utveckling
•         Barnets inflytande
•         Barnens rätt till fritid

BOLLIS - lek & spel arbetar med följande ledstjärnor:
•         Bollekar
•         Fotbollsspel
•         Rörelseglädje
•         Samarbete
•         Kamratskap

 

BILDER

 

SAGT om BOLLIS - LEK & SPEL

Detta är en stor insats för Norrköping, det påverkar skola, hälsa och fritid.
— Pelle Holm, initiativtagare för Bollis
Det är ett fint tillfälle att ge tillbaka det idrotten givit oss. Vi vill bygga framtida Norrköping och börjar med barnen som är framtiden.
— Charbel Gabro, föreläsare
Bollis är som mitt egna lag och det kostar ingenting att vara med. Jag ser fram emot varje tillfälle.
— David, en ung deltagare i Hageby
 

Samarbetspartners