Norrköping Tillsammans
gem-lauris-rk-384958-unsplash.jpg

Bollis Lek & Spel

bollis1.jpg

BOLLIS - LEK & SPEL

 

OM BOLLIS - LEK & SPEL

BOLLIS – lek och spel är ett CSR-projekt på fritiden för barn i klass 2-6. Det startades 2014 av Pelle Holm och Thomas Westerberg och utvecklades under flera år av Assyriska IF, IFK Norrköping och IF Sylvia i samarbete med Folkparksskolan, Matteusskolan, Vittra, Söderporten och Kunskapsljuset.

Verksamheten vill genom lek och spel förbättra ungdomars sociala och språkliga kompetens samt medverka till integration i svenska samhället i bostadsområden såsom Hageby, Marielund och Navestad.

BOLLIS – lek och spel har som mål att:

·         Aktivera barn och ungdomar fysiskt på fritiden

·         Skapa förståelse för gruppdynamik och laganda

·         Få förståelse för regler och arbetsformer

·         Stimulera en ömsesidig respekt mellan ledare/lärare och barn/ungdomar

·          Stimulera kamratskap mellan ungdomar från olika kulturer

·         Bidra ekonomiskt med fotbollsutrustning till barnen

·         Ge möjlighet att fortsätta med fotboll och andra idrotter i föreningar

·         Skapa förebilder i barnens skolor och i den egna klassen

BOLLIS- lek och spel följer barnrättsperspektivet

·         Alla barns lika värde

·         Barnens bästa

·         Barnens rätt till utveckling

·         Barnens inflytande

·         Barnens rätt till fritid

 

Ledstjärnor för Bollis-lek och spel är bollekar, fotbollsspel, rörelseglädje, samarbete och kamratskap.

Föräldrarna anmäler barnen till BOLLIS, som pågår två gånger per vecka under hela läsåret. Utomhus på höst och vår samt inomhus på vintern. Allt är kostnadsfritt och de som varit med får idrottskläder.

 

BILDER

 

SAGT om BOLLIS - LEK & SPEL

Detta är en stor insats för Norrköping, det påverkar skola, hälsa och fritid.
— Pelle Holm, initiativtagare för Bollis
Det är ett fint tillfälle att ge tillbaka det idrotten givit oss. Vi vill bygga framtida Norrköping och börjar med barnen som är framtiden.
— Charbel Gabro, föreläsare
Bollis är som mitt egna lag och det kostar ingenting att vara med. Jag ser fram emot varje tillfälle.
— David, en ung deltagare i Hageby
 

Samarbetspartners