Norrköping Tillsammans
Omslag.png

Hem

 
 

TILLSAMMANS ÄR VI STARKA

Norrköping Tillsammans är en öppen ideell förening stiftad av Assyriska IF, IF Sylvia och ett antal privatpersoner.
Vi leder och stödjer ett antal verksamheter för ungdomar i Hageby, Marielund, Navestad och Klockaretorpet med syftet att barn och ungdomar skall lyckas väl i skola och samhälle för att bli goda arbetstagare och medborgare i Norrköpings Kommun.

OM OSS

 


Våra Initiativ

NATTFOTBOLLEN|LÄS MER

BOLLIS - LÄS & RÄKNA|LÄS MER

BOLLIS - LEK & SPEL|LÄS MER

TRYGG SKOLGÅNG|LÄS MER

 

KVALITET GENOM FORSKNING

Alla verksamheter inom Norrköping Tillsammans utvärderas löpande för att förbättra arbetet. Flertalet utvärderingar görs internt, men då det bedöms värdefullt så anlitas utomstående experter.

Långsiktigt sker ett samarbete med närliggande institutioner på LiU och Remeso för att genom deras uppsatser och forskning kunna vidimera betydelsen av verksamheterna inom Norrköping Tillsammans.

På deta sätt kvalitetssäkras hela verksamheten.

LÄS MER